Invest in Dalarna - Umbraco Webbutveckling

Invest in Dalarna, vidareutveckling

Vi har hjälpt Invest in Dalarna med vidareutveckling av deras Umbracobaserade webbplats. Bl.a. filtreringsmöjligheter av nyheter för att kunna koppla dem till rätt bransch.

Information