Arkiv

Hemsida för PP Såg & Borr

Vi har skapat en helt ny hemsida för PP Såg & Borr. 

 

PP Såg & Borr är ett entreprenadföretag inom verksam-
hetsområdena rivning och håltagning. Vi är sedan 1997 ett 
kvalitetssäkrat företag vilket innebär att samtliga anställda 
genomgått utbildning inom kvalitet ISO 9000 och miljö 
ISO 14000. Kunderna är idag framförallt stora och små 
byggföretag, pappers- och stålindustrin m.fl.

PP Såg & Borr är ett entreprenadföretag inom verksamhetsområdena rivning och håltagning. Sedan 1997 är de ett kvalitetssäkrat företag vilket innebär att samtliga anställda genomgått utbildning inom kvalitet ISO 9000 och miljö ISO 14000. Kunderna är idag framförallt stora och små byggföretag, pappers- och stålindustrin m.fl.

På hemsidan kan du hitta ner information kring deras områden:

 

  • Borrning i granit, betong, tegel, trä m.m.
  • Golv och väggsågning i granit, betong och tegel.
  • Wiresågning av grövre byggnadskonstruktioner.
  • Rivning med fjärrstyrda rivningsrobotar.
  • Schakt och transporter med bl.a. Bobcats.
  • Utrustning för krossning av betong och tegel mm. för 
  • återvinning av rivningsmassor.
  • Tung demolering med bl.a. grävmaskiner
Hemsidan är byggd med HTML och vi stod för design och utveckling. PP Såg & Borr levererade texter och bilder.

Taggar

Hemsida