Arkiv

EBC

På uppdrag av Akademiska hus har vi hjälpt Evolutionsbiologiskt centrum på Uppsala universitet med en förstudie kring en större hemsidesatsning.

Vi utredde dels vilka resurser som krävs från beställaren men dels vilket material som måste tas fram. Struktur och utformning granskades och vi skapade även ett första förslag som grund för analysen och fortsatta diskussioner.