Arkiv

Sandvik Coromant

Som underleverantör till Nordfilm har vi skapat en multimediapresentation för Sandvik Coromant "CoroCut". Nordfilm stod för koncept och design medan vi programmerade presentationen.