Arkiv

PUAB 3D visualisering

Vi har skapat en 3D visualisering för PUAB som ska användas på omslaget till en broschyr. Uppdraget kom från Bo Hagsted reklam som även skapar broschyren.