Arkiv

3D-Animeringar FMV

På uppdrag av Videa har vi tagit fram ytterligare animeringar åt Förvarets Materielverk. Animationerna visar hur kommunikationen sker mellan enskilda individer, mot fordon och vidare till sändarmaster osv.

Videa stod för koncept och idéer medan vi genomförde 3D animationerna.