Arkiv

SIF 3D visualisering

För SIF har vi tagit fram en 3D visualisering där vi gjort om en del av Kista till ett kretskort. Den slutliga bilden visar kista i ett montage där ena halvan består av kretskortet som sedan stegvis övergår till ett flygfoto i den andra halvan.

Bilden användes i en kampanj för SIF där målgruppen av anställda i IT branschen. Kampanjen skapades av Lundberg & CO. 

Taggar

3D visualisering