Arkiv

Sandvik Rocktools - Multimedia

Vi har varit med och proiducerat en multimediapresentation för sandvik Rocktools som handlar om borrning i berg.