Arkiv

3D-visualisering för Sandvikenhus

Vi har visualiserat ombyggnaden av hyttgatan 23 för Sandvikenhus. Visualiseringen underlättar för blivande hyresgäster att se hur det kommer att se ut.
Se exempel i vårt galleri.