Arkiv

Flash för Coromant

Vi har tagit fram två nya flashpresentationer för Sandvik Coromant. De används för att informera om mässorna
(AMB och IMTS) och om Coromants monter och dess innehåll.