Arkiv

Gefle Dagblad / Arbetarbladet

Flödeshanteringssystemet Flow Control som
vi byggt för Gefle Dagblad har vidareutvecklats.

Ny krav och användare har tillkommit sedan
sammanslagningen den 2 Nov vilket gjort att
nya anpassningar genomförts.