Arkiv

Kommunförbundet Gävleborg

Den tredje etappen för deras webbplats Tillväxt Gävleborg är nu klar. Vi har bl.a. tagit fram kartillustrationer och utvecklat ett länkvalideringssystem (för att de själva enkelt ska kunna upptäcka brustna länkar).