Arkiv

Bildbank för Rottneros

Rottneros är ett stort företag som levererad kundanpassad pappersmassa. De har stora mängder bilder och filmer som de använder i olika sammanhang. För att underlätta hanteringen har vi skapat en bildbank där de kan organisera och märka upp bilderna för att lättare hitta rätt.

Vi utförde uppdraget som underleverantör till Vidéa som hjälper Rottneros att producera flertalet filmer.

Taggar

Bildbank,Systemutveckling