Arkiv

ALMI - Tidrapporteringssystem

Vi har påbörjat systemutvecklingen av ett webbaserat tidrapporteringssyste, för ALMI Gävleborg där deras konsulter som arbetar på fältet och besöker företag enkelt kan tidrapportera på distans. Systemet innehåller förutom inrapporteringsmöjligheter även rapportfuntkioner för att enkelt skapa sammanställningar. Det går att skapa rapporter summerade på bl.a projekt och konsulter utifrån olika tidsperionder. Tidrapporteringsystemet genererar även underlag för fakturering.

Taggar

Systemutveckling,Tidrapporteringssystem