• Film Stockholm på Drupal

    Film Stockholm på Drupal

    Film Stockholm är många saker. De är Mötesplats och samordnare för  filmpedagogik, filmproduktion och hjälper till vid uppstarten av filmproduktioner, projekt mm.
    De kan både bidra med de ekonomiska som med stöd och rådgivning.

    Vi har prodicerat deras webbplats som är baserad på Drupal som sedan anpassats för deras behov.