• Stockholms Medicinska Biobank

    Stockholms Medicinska Biobank

    Stockholms medicinska biobank är har som mål att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning och sjukvård. Biobanken samordnar och effektiviserar arbetet med de mer än sex miljoner prover som tas varje år inom regionen. 

    Webbyrån har bistått dem med deras webbplats utvecklad i Drupal.

    Läs mer om » Drupal