Mobilanpassning och responsiv design

Mobilanpassning är ett samlingsnamn för olika lösningar för att få webbplatser och intranät att fungera på ett bra sätt på mobila enheter. För några år sedan innan surfplattorna hade slagit igenom skapade man ofta speciella mobilversioner av webbplatserna. De var ofta bantade versioner med mindre information. I dag går man alltmer över till sk. responsiv eller adaptiv design. Det innebär att webbplatsen utformasför  att automatiskt anpassas till den teknik som besökaren använder. 

 

Projekt där vi mobilanpassat webbplatser


20