Projekt

Sökmotoroptimering handlar om att förbättra möjligheterna att komma högt upp i träfflistan när potentiella kunder söker på sökmotororer som t.ex. Google.

Vi arbetar huvudsakligen med sk. onpage-optimering. Onpage-optimering handlar om att förbättra den egna webbplatsen så långt det går för att uppnå en optimal position på sökmotorerna. Arbetet kan kortfattat delas in i två moment. 
Först måste webbplatsen rent tekniskt vara utformad för att sökmotorerna ska kunna indexera på ett korrekt sätt och att det finns möjlighet att ange metainformaiton mm. på samtliga sidor. Steg två innebär att arbeta igenom innehållet på webbplatsen och se över alla texter och ange rätt metainformation mm.
Innan dess bör man ha genomfört en SEO-analys för att identifiera vilka sökord som är mest relevanta och som kommer att generera flest besök.

Några projekt där vi bistått våra kunder med sökmotoroptimering:

 


20