Fotografering

Vi har fotograferat Björk & Berries produkter och personal och även genomfört bildberabetning. Bilderna kommer att användas på deras Webbplats.

Information