EPiServer - Image Vault

Tillägg som underlättar hantering av bilder i EPiServer. Utmärkt för webbplatser där man använder större mängder bilder eller där det är många redaktörer inblandade.