BRUKS

BRUKS är världsledande inom konstruktion och tillverkninga av utrustning för bulkmaterialhantering.

BRUKS har ungefär 260 anställda och omsätter ca 75 miljoner Euro. Ca 80 procent av tillverkningen exporteras.