Effect

Effect är ett företagsnätverk som satsar på att arrangera ett större antal evenmang varje år där medlemmar får möjlighet att förkovra sig i olika aktuella ämnen. Möjlighet ges även att lära känna varandra och generera affärer.