Swedesurvey

Swedesurvey är den statligt ägda utomstående byrån från Lantmäteriet. Sedan början av 1980-talet har Swedesurveys främsta mål varit att ge förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor.