Gefle Montessoriskola

Gefle Montessoriskola är en friskola i centrala Gävle. Skolan har montessoripedagogik som inriktning och man arbetar i åldersintegrerade klasser där barnen tidigt får lära sig att ta ansvar för sitt lärande.