Falck

Falck har under mer än 100 år arbetat med att förebygga olyckor och nödsituationer samt att snabbt vara på plats när någon råkat illa ut.

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sen 1950 och är nordens största entreprenör i personvårds- och räddningstjänster.