Fjällbrynt

Fjällbrynt ägs av företaget Foodmark Sweden AB. Foodmarks affärsidé är att utveckla och marknadsföra kylda, tillagade färskvaror med hög kvalitet under starka varumärken.