Stuveribolaget Gävle

Att vara stuvare innebar att lasta och lossa fartyg och ta betalt av redarna för det.

Anmärkning:
Bolaget finns inte kvar idag.