ICA Maxi

ICA Maxi i Gävle ligger vid Hemlingby Köpcentrum vid den södra infarten till Gävle.