Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg har drygt 250 anställda. De ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och ser till att invånarna får en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö m.m.