Mekanotjänst Industrier

Mekanotjänst Industrier är en industrikoncern i Hälsingland för mekanisk tillverkning. De levererar såväl enskilda komponenter som hela mekaniklösningar.

Mekanotjänst grundades 1977 och idag omsätter de ca 500 miljoner och har 280 anställda.