Norsk Kaffe Informasjon

Norsk Kaffe Informasjon är en branschförening för kaffeproducenter i Norge med syfte att sprida kunskap kring kaffe för att bibehålla och utveckla den norska kaffekulturen.