Reflectus

Reflectus jobbar med projektutveckling och projektverksamhet till företag, organisationer och den offentliga sektorn.

Reflectus har även ett verktyg, Anido, som underlättar projekthantering.