Stockholms Läns Landsting

Stockholms Läns Landsting ansvarar bl a för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inom Stockholms län, med över 2 miljoner innevånare.

Stockholms Läns Landsting (SLL) omsätter drygt 70 miljarder och har över 40 000 anställda.