SVT

SVT, Sverigens Television AB ansvarar för public service i Sverige. Det innebär både produktion av program och att tillhandahålla sändningarna.

SVT grundades 1979 och man omsätter nästan 4 miljarder.