Supportavtal

Supportavtal ger dig ökad trygghet och är till för dig som har större behov av support. Det kan t ex gälla lösningar med många redaktörer eller affärskritiska webbplatser.

Har du behov av att få prioriterad hjälp erbjuder vi supportavtal med garanterade inställelsetider och ökad säkerhet. För de kunder som tecknar avtal ingår en s.k. helpdesk, ett ärendehanteringssystem där du kan följa alla supportärenden och se vilken status de har, vem som har ansvaret m.m. Ärenden sparas i en historik och där kan du även skapa rapporter över nedlagd tid m.m. Innehållet i supportavtalet (och därmed kostnaderna) anpassas efter dina behov. De täcker både support i form av handhavandehjälp och mindre justeringar där det krävs vidareutveckling.

Supportavtalen skrivs på en längre tidsperiod (ofta ett år) och vi tar dels ut en fast månadsavgift samt löpande timkostnad. Eftersom avtalet gäller under en längre tidsperiod är timkostnaderna reducerade.

De som tecknar avtal är ofta mellanstora och stora företag, kommuner och landsting. Storleken på verksamheten är dock egentligen inte avgörande, utan det är dina behov som är avgörande.

Kontakta oss om du är intresserad av att få ett avtalsförslag. 

EPiServer, Umbraco, Drupal, Wordpress och Joomla
Vi erbjuder support, handhavendehjälp, felsökning och vidareutveckling av webbplatser och intranät byggda på EPiServer CMS, Umbraco, Drupal, Joomla och Wordpress samt även skräddarsydda system som vi själva utvecklat.