EPiServer för Svenska Kaffeinformation

Svenska Kaffeinformation hade behov av att förnya sin webbplats och ett av de tyngsta kraven var att den skulle vara enkel att uppdatera även för ovana användare.
Valet föll på EPiServer som har en logisk uppbyggnad och är enkelt att förstå och hantera för de som ska sköta hemsidan.

Vi har utvecklat den nya webbplatsen från grunden inkl. design, systemering, utveckling, tester och lansering.