Intranät

Vidareutveckling av Salems Kommuns intranät baserat på EPiServer där vi genomfört en antala mindre förändringar. Vi har dels förbättrat flera sidtyper och förenklat flera arbetsmoment för redaktörerna. Bl.a. automatisk hantering för att ange ansvarig redaktör där vi hämtar uppgifter direkt från inloggad redaktör via koppling till deras AD.
Ett flertal sidtyper har också förändrats utifrån kundens önskemål.

Information