Diplomatdörrar

Utveckling av webbplats för Diplomatdörrar. Webbplatsen är byggd på publiceringssystemet EPiServer.

De kan nu själva hantera all information på webbplatsen inkl. sortiment av dörrar, produktfakta osv. I EPiServer är det lätt för dem att uppdatera innehållet, lägga till nyheter osv.