Huddingegymnasiet

Nyutveckling av webbplats för Huddingegymnasiet (HGY) baserad på EPiServer.

Huddinge kommun var beställare för uppdraget.