Hemsida Äldre i Centrum

Äldre i Centrum är en tidskrift (som nu även finns på deras nya hemsida) riktar sig främst till de som arbetar med med äldre. I populärvetenskaplig form tar tidskriften upp aktuell forskning och aktuella rön inom medicin, omvårdnad och socialt arbete. 

Deras hemsida som vi utvecklat är baserad på EPiServer och i uppdraget ingick även att hjälpa till med struktur och design.

Information