Huddinge kommun Intranät

Etapp 1 av Huddinge kommuns nya intranät, Insidan.
Intranätet kombinerar gemensam information som gäller för alla medarbetare samtidigt som de olika förvaltningarna har sin egen information. Under förvaltningar kan besökarna enkelt se vad som gäller för sin egen förvaltning samtidigt som även gemensam information visas.
För att underlätta för användarna framgår det även tydligt vad som är vad. Webbplatsen innehåller även en del funktioner för personalisering för att användaren bl.a. själv ska kunna bestämma hur innehållet ska presenteras på intranätet.

Intranätet är nu lanserat och har börjat användas. Ytterligare en etapp är planerad. När intranätet varit i bruk ett tag kommer man att samla in synpunkter från redaktörer och användare för att ha det som underlag till fortsatt utveckling.

Intranätet baseras på EPiServer 5.2 och omfattar även viss integration med externa system. AD används även för att hantera användarrättigheter.