SLL IntPak

Intranätlösning baserad på EPiServer som utformas för att enkelt kunna skapa flera webbplatser i en och samma installation.

Syftet med webbplatsen är att erbjuda olika intressenter inom SLL som har behov av mindre webbplatser en enkel och kostnadseffektiv lösning. Genom att flera delar på samma plattform och genom att använda standardmallar blir kostnaderna för varje webbplats väldigt låg. Både vad det gäller drift och utveckling.