Vidareutveckling av Salems kommuns webbplatser

Vi har utvecklat ny funktioner till Salem kommuns EPiServerwebbplatser (både den externa och deras intranät)

  • Möjlighet att prenumerera på sidor
  • Automatisk ifyllnad av e-postadress för sidansvarig
  • Vidareutveckling av bokningssystem med bland annat samlingsidor för bättre överblick, bättre hantering av bokningsbara tider. Koppling till AD.
  • Evenmangskalender
  • mm.