Bostadsrättsföreningen Borgmästaren

Vi hjälpte bostadsrättsföreningen Borgmästaren med 3D-visualisering och fotomontage som visade hur hur ett antal alternativ av nya inglasade balkonger kan se ut på det befintliga hyreshuset.

Information