Hemsida för Dopingjouren

Dopingjouren som arbetar för ökade kunskaper kring doping och de risker som finns har i dagarna lanserat sin nya hemsida. Vi har varit delaktiga med förstudie, design, utveckling och utbildning. Dopingjourens tidigare webbplats innehöll även mycket material som behövde behållas och vi hjälpte därför även till med migreringsarbetet där vi läste in det gamla materialet och skapade upp motsvarande innehåll i EPiServer.

Webbplatsen är baserad på EPiServer 5 och det har varit ett roligt och lärorikt projekt för webbyrån. Nu vet vi allt om riskerna med doping!

Information