Electrolux

På uppdrag av Veddesta Distribution AB har vi hjälpt Electrolux att ta fram ett kampanjformulär som används kontinuerligt för att kunderna ska kunna utnyttja vissa rabatter.

Information