Pyramid för Sandvik Materials Technology

För Sandvik MT har vi designat och visualiserat en pyramid i 3D som motsvarar olika utvecklingssteg för bolagen inom SMT. Kring pryamiden har vi även skapat en interaktiv version som används på deras intranät där de berättar mer om utvecklingsstegen.