SLL LSF - Ramavtal förvaltning

Vi har fått förnyat förtroende även för 2012 att bistå Landstingsstyrelsens förvaltning inom Stockholms läns landsting med förvaltning, utveckling och support av flera av deras EPiServerbaserade webbplatser. Det gäller bl.a. www.sll.se men också andra webbplatser och intranät. 

Avtalet innebär att vi dels löpande utvecklar webbplatsern utifrån behöv men också att vi lämnar support och hanterar incidenter.