Ny kund för Stockholm Ambient

Vi har satt upp en ny kund och en ny enkät i Stockholm Ambients system Workspace Evaluation. Det går kortfattat  ut på att hjälpa företag att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Information