Förvaltning av Stockholms Läns sjukvårdsområdes intranät

Samarbetet med Stockholms Läns sjukvårdsområde förnyas även 2012. Det innebär att vi fortsätter att arbeta med förvaltning och vidareutveckling av deras intranät, Insidan.

Insidan är baserad på EPiServer och används av ca: 12 000 anställda fördelat på ca: 120 olika avdelningar med egna webbplatser inom intranätet.. Intranätet används också som ledningssytem där man samlat information och styrdokument.

Intranätet utvecklas kontinuerligt med nya funktioner. Vi sköter även support och incidenthantering.